Per començar….

Sant Jordi du una rosa mig desclosa pintada de vermell i de neguit. Catalunya és el nom d’aquesta rosa i Sant Jordi la porta sobre el pit. La rosa li ha donat gaudis i penes i ell se l’estima fins qui sap a on; i amb ella té més sang a dins les venes per poder vèncer tots els dracs del món

               J. Ma de Sagarra

Anuncios

Justificació

Amb el motiu del dia del llibre faig una propota de Unitat Didàctica de Sant Jordi, va propossada  als alumnes de tres anys però, hi han activitats adaptades a nens de més edat, fins terminar el cicle d’educació infantil, també va dirigida a la millora del coneixement per part de l’alumnat nouvingut de les festes, els costums i les tradicions de Catalunya, així com a la participació en aquestes festes, costums i tradicions per a una plena incorporació escolar i social.

Espero que us agradi i que la Unitat sigui aprofitosa per mestres, mares, pares i sobretot, nenes i nens.

Objectius

 

– Familiaritzar l’alumnat nouvingut amb la celebració de festes, costums i tradicions al voltant de Sant Jordi a Catalunya, així com el vocabulari més important relacionat amb aquestes festes, costums i tradicions.

– Facilitar a l’alumnat nouvingut el coneixement de la llegenda de Sant Jordi i una cançó típica de Sant Jordi a Catalunya.

– Afavorir la incorporació escolar i social de l’alumnat nouvingut.

– Propiciar l’intercanvi entre l’alumnat nouvingut de costums i tradicions pròpies d’altres països o cultures al voltant de la festa de Sant Jordi.

 

Continguts

 

– Familiarització del alumnat nouvingut amb la celebració de festes, costums i tradicions al voltant de Sant Jordi a Catalunya, així com el vocabulari més important relacionat amb aquestes festes, costums i tradicions. Memorització de les canços de Sant Jordi.
-Memorització de cançons.
Facilitació del l’alumnat nouvingut el coneixement de la llegenda de Sant Jordi i una cançó típica de Sant Jordi a Catalunya.
– Participació en les actividats
.

Metodologia